Kontakt

Kontakt

Ni hittar lätt till oss. Kommer ni E45:an norrifrån, så håller vi till ca 20 km söder om Sunne. Passera södra infarten till Västra Ämtervik några km tills ni kommer till en skylt som säger "Fårfarm 1". Där tar ni av åt vänster (österut) och följer skyltarna ca 1 km. Kommer ni E45:an söderifrån, så åker ni ca 15-20 min från väg 61. När ni kommer till skylten som markerar Sunne kommungräns, så har ni 5 km kvar. Vid skylten "Fårfarm 1", tar ni av åt höger (österut) och följer skyltarna ca 1 km.

Våra öppettider i gårdsbutiken är ons-fre kl 13-18, samt lördagar kl 10-15.