Lantbruket

Sedan 2008 har det bedrivits lammuppfödning på gården. Det finns ca 100 tackor i lantbruket som föds upp på i huvudsak egenproducerad vall (gräs). Djuren går i regel ute på bete från början av maj till och med oktober. Under stallperioden lever dem i en luftig hall med en väl tilltagen uterastfålla där de fritt kan ströva ut och in efter behag.  Lantbruket bedrivs på ca 50 ha vall och betesmark där vi på gården själva gör slåtter. Varje år lägger vi om ca 5-10 ha för att få så bra och proteinrik vall som  möjligt. Tackorna producerar ca 150 lamm varje år där 20-25 återrekryteras till avel, medan övriga går till slakt. Vi samarbetar med Sörgårdens slakteri utanför Kristinehamn. Det är ett KRAV certifierat gårdsslakteri där där installning och slakt sker under lugna och värdiga former.